Foto: Mats Gangvik

Verdensteatret Cinematek har dessverre ikke gunstig universell utforming per i dag. Bygget eies av Tromsø kommune og det foreligger planer om å utbedre dette, men det er usikkert når dette blir gjennomført.

For adkomst med rullestol er det mulig for personal ved kinoen å legge ut en rampe ved inngang til kafeen eller fysisk løfte rullestol inn enten via Storgata eller nødutgang i Havnegata. På grunn av smale dører inn mot kinosal må rullestol ha en maks bredde på 67 cm. Toalettene på Verdensteatret er ikke tilrettelagt for rullestol.

Publikummere med særskilte behov oppfordres til å kontakte Verdensteatrets produsent for assistanse.

Kontakt: Tony@tiff.no eller tlf. 48 19 60 06.