I samarbeid med Den polske ambassaden i Norge inviterer vi til polske filmdager på Verdensteatret 6.-11. februar!

See below for text in English.

Vi setter opp fire spennende filmer som viser mangfoldet i et tradisjonsrikt filmland. Polens filmhistorie strekker seg helt tilbake til pionertiden. Kazimierz Prószynski bygget faktisk et filmkamera før Lumière-brødrene patenterte sitt. Etter andre verdenskrig etablerte kommuniststyret filmskolen i Lódz og satset aktivt på å bygge opp en nasjonal filmproduksjon. Og fra 1950-tallet og utover sementerte landet sin posisjon i filmhistorien, i det som av mange defineres som landets gullalder.

Fra 60-tallet ble kunstnerne i Polen underlagt politisk kontroll og sensur, men disse begrensningene fungerte på mange måter som en kreativ katalysator, fordi det tvang til dem til å finne subtile og alternative måter å formidle det de ønsket. Gjennom hele kommunisttiden markerte også Polen seg med en makeløs rekke illustratører og designere som laget fantastiske filmplakater, både for lokale filmer og importerte titler.

Til denne serien har vi plukket ut fire titler. Det imponerende dramaet Bread and Salt som vant juryprisen i Venezia i 2022 og den forstyrrende, visuelt slående The Silent Twins, som Agnieszka Smoczynska spilte inn i Storbritannia. Woman on the Roof er et prisbelønnet karakterstudie med kvinner i alle ledende posisjoner, mens Filip er et ambivalent moralsk drama lagt til den andre verdenskrigen. I sum gir dette en smak av den imponerende bredden vi ser i polsk film akkurat nå.

Denne filmserien er i samarbeid med Den polske ambassaden i Norge, og NordPolen - polsk forening i Tromsø vil bidra med innledninger foran hver film. Les mer om filmene ved å klikke på titlene over.


Welcome to Polish film days at Verdensteatret from February 6th to 11th.

In collaboration with the Polish Embassy in Norway we invite you to discover exciting films showcasing the diversity of a rich cinematic heritage.

Poland's film history extends all the way back to the pioneer era. In fact, Kazimierz Prószynski built a film camera before the Lumière brothers patented theirs. After World War II, the communist regime established the film school in Łódź and actively invested in building a national film production. From the 1950s onwards, the country solidified its position in film history, often defined as the golden age of Polish cinema.

From the 1960s onwards, artists in Poland were subject to political control and censorship, but these limitations served as a creative catalyst, forcing them to find subtle and alternative ways to convey their messages. Throughout the communist era, Poland also distinguished itself with a remarkable array of illustrators and designers who created fantastic film posters, both for local and imported titles.

For this series, we have selected four titles. The impressive drama Bread and Salt, which won the jury prize at the Venice Film Festival in 2022, and the disturbing, visually striking The Silent Twins, filmed by Agnieszka Smoczynska in the UK. Woman on the Roof is an award-winning character study featuring women in all leading roles, while Filip is an ambivalent moral drama set during World War II. Together, this provides a glimpse of the impressive breadth currently seen in Polish cinema.

This series is a collaboration with the Polish Embassy in Norway. NordPolen - the Polish Society in Tromsø will participate with introductions to each film. Read more about each film by clicking on the titles above.