Polar vin og viten: Haulout + Tales of Jan Mayen

Polar vin og viten: Haulout + Tales of Jan Mayen

Regi:
Evgenia Arbugaeva, Maxim Arbugaev, Hugo Pettit
Lengde:
Haulout: 25 min/ Tales of Jan Mayen: 31min
År:
2022
Land:
Storbritannia, Russland
Språk:
Haulout: Russisk, engelsk tekst / Tales of Jan Mayen: Engelsk tale, utekstet
Tilhører tema:
Polar vin og viten

Velkommen til en ny utgave av Polar vin og viten! Denne kvelden byr vi ikke bare på én, men to filmer. Begge filmene er korte dokumentarfilmer på ca. 30 min og hele forestillingen varer ca. halvannen time.

Haulout

På en avsidesliggende kyst i Sibir i en vindfylt hytte venter en ensom mann på å bli vitne til en eldgammel sammenkomst. Men varmere hav og stigende temperaturer bringer med seg uventet endring, og han blir fort overveldet. Forholdet mellom menneske og natur er kjernen i denne fantastisk fotograferte kort-dokumentaren.

Filmskaperne Evgenia Arbugaeva og Maxim Arbugaev er søster og bror, født i byen Tiksi, som ligger ved bredden av Laptevhavet i republikken Jakutia. Arbeidet deres undersøker ofte hjemlandet, der de avdekker de avsidesliggende verdenene og menneskene som bor i Arktis.

Tales of Jan Mayen

Tales of Jan Mayen skildrer en seilas til den fjerne arktiske øya Jan Mayen for å gjenskape den britiske ekspedisjonen fra 1921 som besteg verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg. Forfatter og eventyrer Hugh Francis Anderson og ekspedisjonsseiler Andreas B. Heide leder turen, og de bruker historien som veiviser for å lære mer om øya når de begir seg ut på sitt eget forsøk på å nå toppen, på hundreårsdagen for den første bestigningen. På vei avdekker de øyas mørke fortid, benytter seg av folkevitenskap for å dokumentere marint liv og oppdager hvordan klimaendringer påvirker vulkanens isbreer i dag.

Hugo Pettit er regissør, filmskaper og grunnlegger av 8 Seconds Ltd. Han er en tidligere profesjonell skiløper som spesialiserer seg på mote og eventyrsport. Tales of Jan Mayen er hans første dokumentarfilm.


Filmvisningen er i samarbeid med Polarmuseet i Tromsø.

Marin biolog Kit Kovacs, senior forsker på Norsk Polar Institutt og professor ved UNIS, Longyearbyen, vil holde en innledning før filmene.

Produsent av Tales of Jan Mayen, Hugh Francis Anderson vil også være til stede og snakke om filmen.

Etter filmvisingene vil Perspektivet museum være åpent. Der kan du se fotoutstillinga Hyperborea – Historier fra Arktis av Evgenia Arbugaeva, en av regissørene av Haulout.


Welcome to a new edition of Polar vin og viten! This evening, we are not only offering one, but two films. Both films are short documentaries of about 30 minutes, and the entire event lasts approximately an hour and a half.

Haulout

In a remote coastal area of Siberia, in a windswept cabin, a lonely man waits to witness an ancient gathering. However, warmer seas and rising temperatures bring unexpected change, and he quickly becomes overwhelmed. The relationship between humans and nature is at the core of this beautifully photographed short documentary.

Filmmakers Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev are sister and brother, born in the town of Tiksi, located on the shores of the Laptev Sea in the Republic of Yakutia. Their work often explores their homeland, uncovering the remote worlds and people living in the Arctic.


Tales of Jan Mayen

Tales of Jan Mayen depicts a sailing journey to the distant Arctic island of Jan Mayen to recreate the 1921 British expedition that climbed the world's northernmost active volcano, Beerenberg. Author and adventurer Hugh Francis Anderson and expedition sailor Andreas B. Heide lead the trip, using history as a guide to learn more about the island as they embark on their own attempt to reach the summit on the centenary of the first ascent. Along the way, they uncover the island's dark past, utilize folklore to document marine life, and discover how climate change is affecting the volcano's glaciers today.

Hugo Pettit is a director, filmmaker, and founder of 8 Seconds Ltd. He is a former professional skier who specializes in fashion and adventure sports. Tales from Jan Mayen is his first documentary film.


The film screening is in collaboration with the Polar Museum in Tromsø.

Marine biologist Kit Kovacs, senior researcher at the Norwegian Polar Institute and professor at UNIS, Longyearbyen, will give an introduction before the films.

Producer of Tales of Jan Mayen, Hugh Francis Anderson will also be present and speak about the film.

After the film screenings, the Perspektivet Museum will be open. There you can see the photo exhibition Hyperborea - Stories from the Arctic by Evgenia Arbugaeva, one of the directors of Haulout.


Tidligere visninger:

  • tirsdag 09.05.23 Kl. 18:00