EIN ANNERLEDES KVARDAG

EIN ANNERLEDES KVARDAG

Regi:
Bjarne Eldevik
Lengde:
23m
År:
2010
Land:
Norge
Språk:
Norsk tale

Oddvar Vedeld fra bygda Rovde fekk hjerneslag med akutt lammelse på høgre sida som snudde livssituasjonen heilt om.
Hjerneslag er i Norge den tredje hyppigste dødsårsaken etter koronarsykdom og kreft.

Filmen får godt fram heile pasientløpet,frå behandling på sykehus, til oppfølging på Mork og meistring av kvardagen sine mange utfordringar. Ikkje minst har han ei positiv vinkling som viser at det nyttar.

Ved sida av å fortelje om ein slagramma sitt liv og kvardag, er det vesentleg å vise andre som har fått slag at det er håp,sjølv om vegen fram kan vere lang. Det er viktig at folk får vite meir om det å verte ramma av slag og det å leve med ein slagpasient.

Hjerneslag er i Norge den tredje hyppigste dødsårsaken etter koronarsykdom og kreft og er den vanligste årsaken til funksjonshemning hos eldre.
Til tross for at dette er en av våre store folkesykdommer.

Fra filmsiden (Bjarne Eldevik)

Gratis inngang

Tidligere visninger:

  • tirsdag 25.10.16 Kl. 19:00