Abort

Abort

Regi:
Vibeke Løkkeberg
Lengde:
45 min
År:
1971
Land:
Norge
Språk:
Norsk tale (utekstet)
Aldersgrense:
15 år
Tilhører tema:
Tromsø Filmklubb

Vibeke Løkkeberg: - En restriktiv holdning til abort dekker over holdninger som i virkeligheten retter seg mot kjærligheten og seksualiteten.

Det er all grunn til å vente at den pågående abortdiskusjonen vil ta seg kraftig opp i Tromsø etter det møte som Kvinnefronten og Filmklubben i kveld skal arrangere i Verdensteatret. Til møtet er innkalt blant annet overlege Joachim Jensen, som offentlig har erklært at han vi si opp sin stilling ved Sentralsykehusets Kvinneklinikk dersom abort-lovgivningen blir liberalisert her i landet.

Utgangspunktet for møtet er Vibeke Løkkebergs sterkt kontroversielle film Abort som blant annet har vært vist i Fjernsynet for ca. ett år siden.

Vibeke Løkkeberg er selv til stede i Tromsø, og hun legger verken i filmen eller privat skjul på at hun går inn for fri abort, det vil si at avgjørelsen om abort skal ligge opp til kvinnen selv - og bare til henne.

– Jeg har laget filmen fordi jeg er svært opptatt av abort- problematikken. Og det har dessuten vært viktigst for meg å avdekke de kjærlighets- og seksualfiendtlige holdninger som ofte ligger bak en restriktiv holdning til abort. De som går mot en liberalisering av abortlovgivningen tenker mer på samfunnets behov for arbeidskraft enn på forholdet mellom mann og kvinne.

– Seksualitet er noe som tross alt forekommer mellom folk, og de som ikke er i stand til å innse det, må kalles livsfjerne, sier Vibeke Løkkeberg.

Filmen Abort er laget med støtte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet. Det er en dokumentarfilm som tar sitt utgangspunkt i den situasjon som oppstår for en 16-åring skolepike som blir gravid med en skolegutt, og som bor under trange forhold sammen med sin enslige mor.

Filmen er kryssklippet med intervjuer med forskjellige medisinske autoriteter, blant annet overleve Fredrik Mellbye, som uttaler at abort- avgjørelsen helt og holdent må legges opp til kvinnen selv. Det samme gjelder overlege Aud Blegen Svindland, som også opptrer i filmen, og som sterkt går inn for en friere linje når det gjelder abort.

Motstykket utgjøres av psykiater Klara Ekre Leivestad, som har gjort seg bemerket som et særdeles reaksjonært innslag i debatten om abort. Hun går imot på religiøst grunnlag, og stiller abort på linje med drap. Ekre Leivestad går inn for at samfunnet heller må støtte den svangre kvinne i en vanskelig situasjon.

– Har De med Deres film håpet å få en ende på den pågående debatt?

– Debatten har jo pågått lenge, og den vil vel stadig fortsette. Men en gang må man komme til en konklusjon. Og før det er det sannsynligvis kommet altfor mange uønskede barn inn i verden, sier Vibeke Løkkeberg, som nå arbeider med en fjernsynsfilm om mannsdiskrimineringen i forbindelse med farskapssaker.

Omtalen er skrevet av Odd A. Sønvisen for Bladet Nordlys, datert 07.06.1973

Filmen vises av Tromsø Filmklubb. Billetter kjøpes på filmklubben sine nettsider.

Tidligere visninger:

  • lørdag 12.03.22 Kl. 15:00