Xn TIFF

Xn TIFF

Tilhører tema:
Stumfilmdager 2021

Inspirasjonskonferanse og møtested for kreative næringer. Xn TIFF presenterer spennende ideer, brede visjoner og konkrete erfaringer.

For de kreative næringene, som opplever store utfordringer i disse krisetider, vil vi se på de gode erfaringer som er gjort og fokusere på mulighetene som ligger foran oss. Presentasjoner med refleksjon rundt kreative næringers muligheter på digitale plattformer og spillerommet i kombinasjonen mellom disse og de tradisjonelle fysiske arenaer er sentralt for årets konferanse.

Konferansen vil dreies rundt følgende temaer:

ONLINE/ONSIGHT – kunstnerisk arbeid og kunst- og kulturopplevelser på digitale og stedlige arenaer

DIGITALE SOSIALE FELLESSKAP – nye møteplasser og samhandling i spill og sosiale medier

Oppdatert informasjon om program og foredragsholdere kommer!

Målgruppe for seminaret: Kreative næringer

Moderator: Andreas Andersen Sjøvoll

Arrangør: Tromsø internasjonale filmfestival, Innovasjon Norge

Seminaret er gratis, men alle publikummere må registreres og hente ut en fribillett her!

MERK: I tråd med de nasjonale retningslinjer for smittevern på kulturarrangementer opererer Verdensteatret med en maks kapasitet på 20 publikummere i kinosalen på alle forestillinger fra 25. mars til 12. april. Som et forbehold vil det derfor kun legges ut 20 billetter til hver forestilling på Stumfilmdager. Dersom retningslinjene tillater det vil det legges ut flere billetter etter 12. april.

Billetter: