Utsyn presenterer: Samtale om sikkerhetspolitiske utfordringer

Utsyn presenterer: Samtale om sikkerhetspolitiske utfordringer

Nye sikkerhetspolitiske utfordringer – mer helhetlige motsvar?

Store endringer i internasjonale forhold har ført til nye sikkerhetspolitiske dilemmaer og utfordringer. Hvordan berøres Norge og Nordområdene av disse sikkerhetspolitiske endringene? Hvordan skaper vi mer helhetlig beredskap og styrker sivil motstandsdyktighet mot disse utfordringene? Hvordan skaper vi en mer helhetlig sikkerhetspolitikk?

NATO er preget av dyp splittelse både i prioriteringer av komplekse trusler og medlemslandenes nedbygde forsvarsevne. Fremfor å vise samhold med sine europeiske allierte skapte også Trump krisestemning under NATO-toppmøtet i juli der nøkkelallierte, og særlig Tyskland, fikk gjennomgå. Usikkerheten rundt fremtiden til NATO og troverdigheten til NATOs sikkerhetsgaranti blir stadig større. I denne perioden har Norge valgt å alliere seg tettere med USA, mens vi har tatt større avstand til Russland, noe som også har skapt sterkere konfliktlinjer mellom nord og sør. Så vil også det norske totalforsvaret bli testet når NATO-øvelsen Trident Juncture arrangeres til høsten.

Samtidig ser vi en økende mistillit til politikere, etablerte institusjoner og tradisjonelle nyhetsmedier - og ulike aktører som bruker falske nyheter, eller har en misvisende bruk av fakta, som gjør oss sårbare for å bli påvirket i en bestemt retning. Hybrid krigføring i form av målrettede desinformasjonskampanjer, cyber angrep og manipulering av infrastruktur representerer nye sikkerhetsutfordringer som krever en helhetlig sivil-militær respons.

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til debatt om det norske totalforsvaret og hybrid krigføring på Verdensteatret i Tromsø.

Paneldeltagere: Gunhild Hoogensen Gjørv, Professor, UiT – Norges Arktiske Universitet - Eldar Berli, FFI, tidligere brigade-sjef for Brigade Nord - Gjert Lage Dyndal, Nestsjef for en strategisk tenketank for NATO-ledelsen i Brüssel.

Gratis inngang.

Tidligere visninger:

  • onsdag 26.09.18 Kl. 18:00