UiT Lørdagsuniversitetet

UiT Lørdagsuniversitetet

Dagens tema: FN's naturpanel finner omfattende tap av verdens natur, hva nå?

Foredragsholder: Vera Hausner, professor ved institutt for arktisk og marin biologi

FNs naturpanel publiserte i mai sin første rapport noensinne om tilstanden til verdens natur.

Rapporten avslører at menneskene står bak omfattende endringer i hele 75 prosent av økosystemene og rundt 1 million arter står i fare for å bli utryddet som følge av disse endringene. Årsaken til dette er i hovedsak arealendringer, men også høsting, klimaendringer, forurensning og innføring av fremmede arter. Men er alt håp ute?

Arrangementet er gratis.

Tidligere visninger:

  • lørdag 23.11.19 Kl. 13:00