UiT 50 YEARS - LIFE IS SO MANY PLACES

UiT 50 YEARS - LIFE IS SO MANY PLACES

Blikk på byen gjennom 20 år

Studenter ved Visuelle kulturstudier ved UIT har gjennom de siste par tiårene laget film i Tromsø. De seks filmene som presenteres denne kvelden gir innblikk i ulike sider ved byen vår. Vi slipper innenfor dørene til Føhn Herrefrisør på Stortorget, Miljøbutikken til Remiks på Nordspissen og Arctic Tattoo i Bankgata. Vi får møte Ryddegutan som holder Tromsø sentrum rent og pent, noen som driver med Qi Gong på Langnes, og vi blir presentert for en kameruners førsteinntrykk i møtet med Tromsø.

18.30: Introduction

18.35: The State of Things (2009, 17 min; Darcie De Angelo and Christian Slaaen) and The Street Cleaners (2009, 17 min; Katriina Pedersen and Brahima Diallo). Questions and comments after the screenings.

19.15: Family Ink (2008, 15 min; Kristine Nyborg and Shotaro Wake) and Standing Like a Tree (2008, 16 min; Tigist Feyissa and Trude Berge Ottersen). Questions and comments after the screenings.

19.50: A Trip to the White People’s Jungle (1998, 12 min; Rachel Djesa Issa) and The Barber of Tromsø (2002, 18 min; Bente Sundsvold and Abdoullahi Baba). Questions and comments after the screenings.

Free admittance | Gratis inngang

Tidligere visninger:

  • onsdag 28.11.18 Kl. 18:30