Kan vi bli ‘faktisk’ bærekraftig? Presentasjon av ARC-metodologien

Kan vi bli ‘faktisk’ bærekraftig? Presentasjon av ARC-metodologien

Velkommen til en kveld der filosofer ved Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC/UiT) presenterer nye ideer om grønn teknologi, med et kritisk fokus på hva som kan regnes for å være ‘bærekraftig’.

Hvordan blir ‘grønne’ teknologier påvirket av hvilken underliggende forståelse av ‘effektivitet’ som driver utviklingen? Holder det å være utslippsfri for å være bærekraftig? Og kan vi løse problemene vi står overfor ved å stole på markedsmekanismer? Disse og flere spørsmål tar vi opp i presentasjonen av vårt teoretiske fundament for en ny måte å vurdere bærekraftighet ved ‘grønne’ teknologier på, gjennom «ARC-metodologien».

Vi viser hvordan dagens bærekraftsdebatt lider under en utdatert og inkonsistent forståelse av bærekraft (sett fra et filosofisk perspektiv), som har gjort det svært vanskelig å vurdere hva som i det hele tatt kan regnes som ‘bærekraftig’. Og slik skapt behovet for denne kryssfaglige undersøkelsen. Vi fremmer en overskridende forståelse av effektivitet, som vi mener bør ligge til grunn for videre (grønn) teknologiutvikling. Denne baserer seg på å etablere teknologisk-økologisk synergi via et prinsipp om «synergisk effektivitet».

Presentasjonen er basert på en forstudie gjort av Ove Aigner Haukenes, Øyvind Stokke og Svein Anders Noer Lie, med midler fra Arctic Centre for Sustainable Energy. Etter presentasjonen har vi med oss Berit Kristoffersen (ARC/UiT) og Oluf Langhelle (UiS) på en panelsamtale, der styrker og svakheter ved teorien vil bli nådeløst utfordret og utforsket. Det er åpent for og ønskelig med debattinnlegg fra salen!

Ingvild Austgulen (Aust) oppsummerer seksjonene med både vakker og utfordrende slampoesi.

Kunnskapen får dere gratis. Øl må dere kjøpe. Velkommen til en tankevekkende start på fredagskvelden!

Tidligere visninger:

  • fredag 18.02.22 Kl. 20:00