Silent Dance Potpurri / Live: Sebastian Brose 

Silent Dance Potpurri / Live: Sebastian Brose 

A dance mash-up from silent films | Edited by Marte Aasen

Movement and body language is crucial in the silent films since the communication and storytelling depends on telling most of the story without dialogue or intertitles. The silent film era is also filled with striking dance scenes. The sensual “gaucho” dance scene with actress Asta Nielsen in THE ABYSS was too hot to handle for the Norwegian censorship in 1907, so the film was censored, but made a great success in Denmark, and launched Asta Nielsen’s international career. In METROPOLIS “Maria’s dance” is both eccentric and sensual and attracts men’s gazes. In PANDORA’S BOX Louise Brookes dances tango with another woman at her own wedding party, causing some attention from the men.

ABOUT THE MUSIC

To this fun dance-mash up Sebastian Brose, known under the artist name Gostoso, is improvising with electronic music and DJ-samples on the dancefloor of Verdensteatret Bar.

This event has free entrance and is in collaboration with the Insomnia Festival and their talent program Cloud Exit with support from Talent Norway, SNN Samfunnsløftet and Musikkontoret.En danse-mash-up fra flere stumfilmer | klippet av Marte Aasen

Bevegelse og kroppsspråk er essensielt i stumfilmene fordi kommunikasjon og historiefortelling baserer seg på å si mest mulig uten dialog eller tekstplakater. Stumfilmepoken er også full av fantastiske dansescener. Den kjente «gaucho»-scenen med Asta Nielsen i THE ABYSS var for heftig for norsk sensur, og filmen ble sensurert i Norge. Samtidig ble den svært populær i Danmark, og lanserte Asta Nielsen som en internasjonal filmstjerne. «Marias dans» i METROPOLIS er både sensuell og eksentrisk og tiltrekker seg mannlige blikk. I PANDORAS ESKE vekker Louise Brooks oppsikt når hun danser tango med en annen kvinne i sitt eget bryllup, og også hun får mennenes oppmerksomhet.

OM MUSIKKEN:

Til denne morsomme danse-mashup’en vil Sebastian Brose, kjent under artistnavnet Gostoso, improvisere frem et DJ-set på dansegulvet på Verdensteatret Bar. Sebastian er et av talentene i Insomnia-festivalens Cloud Exit prosjekt hvor musikerne også skal arbeide med komposisjon til stumfilm i samarbeid med Verdensteatret og TIFF.

Arrangementet er gratis og arrangeres i samarbeid med Insomniafestivalen og deres talentprogram Cloud Exit med støtte fra Talent Norge, SNN Samfunnsløftet og Musikkontoret.

Tidligere visninger:

  • fredag 19.04.24 Kl. 22:30