Seminar: Plastsøppel i mat og miljø – hvilke konsekvenser har det?

Seminar: Plastsøppel i mat og miljø – hvilke konsekvenser har det?

UiT Norges arktiske universitet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til ettermiddagsseminar om: Plastsøppel i mat og miljø – hvilke konsekvenser har det?

Foredrag:

Forsker Jannike Falk Andersson, SALT: Plastsøppel i havet – hvor mye og hva finner vi?

Forsker Falk-Anderson forteller om hvordan SALT har prøvd å finne svaret på problemstillingen, og hvilke utfordringer man møter på veien. Hun vil også fortelle om SALTs ”dypdykk” inn i strandsøppelet og hvordan hjelp fra uventet hold har bidratt til å finne forsøplingssynderne.


Professor Geir Wing Gabrielsen, Norsk polarinstitutt: Plastforurensning i det Arktiske miljøet – konsekvenser for dyr og mennesker?

Professor Gabrielsen vil gi en oversikt over konsekvensene av plastforurensningen i Arktis. Hvordan påvirkes dyr av plastforurensningen og hvordan kan miljøgifter i plast påvirke mennesker og dyrs helse?


Professor Ragnar L. Olsen, UiT Norges Fiskerihøgskole: Mikroplast i sjømat – hvor farlig er det?

Professor Olsen vil gi en oversikt over hva man vet om mikroplast i sjømat. Hvor mye som finnes der og om dette kan være skadelig for oss som konsumenter. Det vil også bli fokusert på utfordringene med å undersøke innholdet av mikroplast i sjømat og andre næringsmidler.


Ordstyrer: Professor Trond Ø. Jørgensen, UiT

Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding må gjøres her: https://ntva.hoopla.no/sales/4254616149

Velkommen!

Tidligere visninger:

  • torsdag 05.03.20 Kl. 17:00