Politisk debatt: #jegervalgt

Politisk debatt: #jegervalgt

Organisasjonen Fakkeltog inviterer til politisk debatt på Verdensteatret.

Vi håper du har lyst og anledning til å delta i debatten vår om: "Er det et demokratisk problem at velgergrupper faller utenfor, hvordan påvirker dette lokaldemokratiet, og hva med integreringsprosessen til den enkelte? Hva kan dere som politikere gjøre for å inkludere alle, og hvorfor skal jeg som innvandrer stemme på ditt parti?"

Målgruppe: politikere, media, forvaltning, organisasjoner og innbyggere, spesielt med innvandrerbakgrunn.

Paneldeltakere: representanter fra alle politiske partier.

Debattleder: Hege Horsberg, daglig leder i Fakkeltog.

Kommunene spiller en viktig rolle i folks hverdagsliv, og det er på kommunenivå de fleste innbyggerne involveres i politikk. Høy valgdeltagelse i lokalvalg er derfor viktig i et sterkt lokaldemokrati. Lav valgdeltagelse i deler av befolkningen kan føre til at velgergrupper faller utenfor. Dette kan få negative konsekvenser for legitimiteten til valgsystemet og lokaldemokratiet. Både de politiske partiene, kommunen og den enkelte velger har et ansvar.

Fakta:

• Ved de tre siste kommunevalg har valgdeltagelsen ligget på 65% i Norge, blant utenlandske statsborgere ligger den kun på 30%

• Ved stortingsvalget i 2017 var valgdeltagelsen 26% lavere blant innvandrere (56%)

• Ved lengre botid øker valgdeltagelsen svakt

• Ved forrige kommunevalg var kun 4% av listekandidatene av en annen kulturell bakgrunn

• Kun 310 personer (3%) med innvandrerbakgrunn sitter som folkevalgte, andelen er i positiv utvikling

Her kan du lese mer om Fakkeltog som er en norsk ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre fremtiden for mennesker som er drevet på flukt.

Aktiviteten har som overordnet hensikt å øke valgdeltagelsen blant innvandrere, og er en del av en større kommunikasjonskampanje; #jegervalgt som er støttet av Valg.no.

Gratis inngang.

Tidligere visninger:

  • fredag 30.08.19 Kl. 18:00