Opera fra The Met: Lulu av Berg

Opera fra The Met: Lulu av Berg

Tilhører tema:
LIVE Opera fra The Met

Den hyllede kunstneren og regissøren William Kentridge (The Nose) tilfører sin unike teatralske visjon til Bergs beryktede femme fatale som ødelegger liv – sitt eget inkludert.

Sopran Marlis Petersen har begeistret publikum rundt hele verden med sin portrettering av den kraftfulle tittelrollen; en vill reise full av kjærlighet, besettelse og død. Susan Graham, Daniel Brenna, Paul Groves, Johan Reuter og Franz Grundheber danner resten av ensemblet. Musikalsk ligger det mesterlige verket trygt i hendene til the Mets musikalske leder, James Levine.

Produksjonen er en gave fra The Kirsh Family Foundation.

Språk: Tysk

Estimert spilletid: 4 timer og 14 minutter.


ALBAN BERG (1885-1935)

Berg levde midt i en eksplosjon av kunstnerisk og intellektuell kreativitet i Wien. Som en av de mest visjonære og innflytelsesrike komponistene i sin samtid (eller hvilken som helst tid) er musikken hans fylt både av Schönbergs teknikker og med storheten til sene romantiske komponister som Gustav Mahler.

Berg sto selv for librettoen, inspirert av dramatikeren Frank Wedekinds teaterstykker Erdgeist og Due Büchse der Pandora – stykker som var forbudte å oppføre i hele Wedekinds levetid. Alban Berg døde før han fikk fullført siste akt, og operaen ble uroppført ufullstendig på Stadttheater Zürich 2. juni 1937. Operaen ble fullført i ettertid av Friedrich Čerha, og oppført på Théâtre National de l’Opéra, Paris i 1979.

Tidligere visninger:

  • lørdag 21.11.15 Kl. 18:30