Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen?

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen?

UiT Norges arktiske universitet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til ettermiddagsseminar.

Professor Arnfinn Sundsfjord, UiT

Antibiotika-resistens i Norge og resten av verden

Professor Sundsfjord vil forklare hva «antibiotika-resistens» er og gi noen perspektiver på hvilken betydning denne har for mennesker i Norge, Europa og verden for øvrig. Foredraget starter med en pasienthistorie fra Norge.

Professor Gunnar Skov Simonsen, UiT/UNN

Antibiotika-resistens; hvordan overvåker vi utviklingen og hva kan vi gjøre med det?

Professor Simonsen vil fokuserer på overvåkning av resistens, hvilke faktorer som driver resistensutviklingen og hvordan man på person-nivå kan bidra til å bremse utviklingen.

Professor Jeanette Hammer Andersen, UiT

Hvorfor lete i havet etter nye antibiotika?

Professor Andersen vil fokusere på mangelen på nye effektive antibiotika og manglende rammebetingelser for legemiddelindustrien og hvilken rolle forskningsmiljøet ved UiT/UNN kan bidra i utviklingen av nye antibiotiske legemidler.

Ordstyrer: Professor Trond Ø. Jørgensen, UiT

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Tidligere visninger:

  • mandag 18.11.19 Kl. 17:00