NORTHERN CHARACTER: MEDIA FORUM

NORTHERN CHARACTER: MEDIA FORUM

Festivalens tradisjonelle debattforum Media Forum arrangeres i år digitalt mellom Tromsø og Murmansk fredag 26. nov. kl 18-20 på Verdensteatret i Tromsø. Temaet for årets debatt er Journalistikk i isolasjonens epoke.

Korona-pandemien førte uventet til et sosialt eksperiment av global karakter. I dag ser innbyggerne/folk i ulike land på hverandre gjennom gjerder. Personlige kontakter er blitt til avstand. Nora Thorp Bjørnstad i Tromsø og Timour V. Sjafir i Murmansk skal lede en paneldebatt rundt spørsmål som:

  • Hvordan har denne isolasjonen påvirket våre forestillinger om folk og livet i andre land, ikke minst våre naboland?
  • Hvem danner - og på hvilken måte dannes - bildene av innbyggere i andre land for publikum innenlands?
  • Hvilken rolle spiller journalister i dette, og hvordan kan journalister bidra til å opprettholde kontakt mellom naboland i disse tider?

Det blir 3 norske paneldeltakere (to fysisk i Tromsø: Gunnar Sætra og Carl Christian Lein Størmer, og Jan Espen Kruse digitalt i Moskva) og 3 russiske paneldeltakere + 1 svensk i Murmansk. I både Tromsø og Murmansk vil det være en moderator som leder dialogen. Hovedspråket skal være engelsk, men tolk skal være til stede på begge sider for å bistå med hjelp.

Beskrivelse av paneldeltakere:

Nora Thorp Bjørnstad

Utenriksjournalist for VG med bakgrunn fra NRK. Har vært Europakorrespondent for VG frem til 2019 med base i Berlin og Paris. Tromsøværing som har bodd, studert og jobbet i Russland i flere omganger, og dermed har et hjerte som banker for Barentsregionen.

Jan Espen Kruse

NRKs korrespondent i Moskva. Initiativtaker til og programleder for den første ”TV-brua” mellom Norge og Russland (Tromsø og Murmansk) i 1989. Dvs direktesending mellom Tromsø og Murmansk mot slutten av den kalde krigen, med stengte grenser. Nå er ringen sluttet; grensa er på nytt stengt og folk og naboer må møtes digitalt. JE kan bringe inn interessante perspektiver på dette, samt formidle statusrapport fra ”innsiden” av Russland.

Gunnar Sætra

Mangeårig journalist og nå redaktør for SVA i Kirkenes (bor og arbeider nært grensa, kjenner Russland godt, er engasjert i og har mye kunnskap om no-rus forhold, har Russland/grenseregionene som nærområde).

Carl Christian Lein Størmer

Filmskaper/musiker (+lege) i Tromsø, laget film om Lockdown i Tromsø under pandemien i mars 2020; kan bringe inn andre, mellommenneskelige aspekter, også fra ungdommen. For øvrig jobber han nå med et prosjekt for Barents Spektakel 2022 som handler om å gjenskape den historiske “TV-brua” mellom Norge og daværende Sovjetunionen - Tromsø-Murmansk - fra 1989, der Jan Espen Kruse, NRKs korrespondent i Moskva både var initiativtaker og programleder.

Arrangementet er gratis!

Tidligere visninger:

  • fredag 26.11.21 Kl. 18:00