Menneskerettigheter innen psykisk helsearbeid og rus

Menneskerettigheter innen psykisk helsearbeid og rus

Seminar: Hva betyr menneskerettigheter innen psykisk helsearbeid og rus i praksis?

Innen internasjonale, så vel som nasjonale helse- og velferdspolitiske føringer understrekes behovet for å styrke menneskerettigheter i psykisk helse– og rustjenestene. Dette har vært påpekt innen WHO, FN, av brukerorganisasjoner, fagforeninger, regjeringer og i forskning. FNs rapportør slår fast at alle mennesker i verden har rett til en best mulig psykisk helse. De viktigste grunnene til psykisk uhelse og rus er vold, umyndiggjørelse, sosial eksklusjon, diskriminering, stigmatisering og isolasjon.

Arbeidsmåter i psykisk helse- og rusarbeid kan ikke lenger overse sosiale, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold.

De økte forskjellene som disse forholdene skaper, rammer ikke bare mennesker som erfarer psykisk helseutfordringer og rusbruk. Det rammer også arbeidet med å skape og fastholde psykisk helse for alle mennesker. Rapportøren fremholder menneskerettigheter som en rettesnor for arbeidet med psykisk helse og rus. I Norge har særlig Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner vært tydelige i dette arbeidet. Det mangler altså ikke på begrunnelser og kunnskap. Det som ser ut til å mangle er konkrete handlinger og en tydelig satsning innen psykisk helse- og rustjenester på ulike samfunnsarenaer.

Seminaret er et samarbeid mellom «Knutepunkt for Recovery» (www.recoveryknutepunkt.no) og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Seminaret er gratis og åpent for publikum.
Husk å bestille din fribillett HER!

Ordstyrere for kvelden er Astrid Weber, erfaringskonsulent fra UNN Åsgård, Tromsø og Rita Sørly, førsteamanuensis IBS, UiT og redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Deltakere i panelet er:

  • Professor emerita Marit Borg, Universitetet Sør-Øst Norge
  • Professor Bengt Karlsson, Universitetet Sør-Øst Norge
  • Nestleder i RIO og Regionsansvarlig i Nord-Norge, Asbjørn Larsen
  • Leder av Brukerbasen, Wibecke Årst Marborg, Tromsø
  • Peter McGovern, lege Modum Bad og bidragsyter til WHO Quality Rights Initiative
  • Linda Nesse, ph.d.-kandidat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Førsteamanuensis Marius Storvik, Juridisk fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  • Førsteamanuensis Cathrine Fredriksen Moe, Nord universitet

Arrangementet støttes av Stiftelsen Fritt Ord.

Arrangementet streames, og det vil være mulig å delta på nett! Link finner du her!

Foto: Svein Sørly

Tidligere visninger:

  • fredag 15.10.21 Kl. 18:00