Ho Hansina i Breivika

Ho Hansina i Breivika

Foto: Breivik Søndre 1944, privat. Publisert med tillatelse.

I år er det 25 år siden Tromsø arktisk-alpine botaniske hage ble åpnet. I forbindelse med jubileumsfeiringen inviterer vi publikum til Vin & Viten, en populærvitenskapelig kveld, hvor vi tar et historisk tilbakeblikk på byens egen storhage i Breivika. Med sine unike plantesamlinger og steinlandskap har Tromsø botaniske hage blitt kåret av flere internasjonale fagfora til en av de mest interessante hagene i verden. I de siste årene har også flere og flere tromsøværinger funnet fram til Hagen for rekreasjon og hageinspirasjon.

Men hva var her før etableringen av universitet og botanisk hage? Dette spørsmålet har ført til en filmfortelling: Ho Hansina i Breivika - Hvordan et nordnorsk småbruk ble til universitetscampus og en verdensberømt botanisk hage.

Filmen baserer seg hovedsakelig på tidsvitnefortellinger fra personer som selv bodde på gården Breivik Søndre eller i nabolaget på 1940- og 1950-tallet. Dette er en fortelling om én dame, Hansine Hansen, og hennes visjon for en "gårdbrukerdøtrenes høiskole på Tromsøya", som resulterte til at både botanisk hage, universitetscampus og en rekke andre undervisningsinstitusjoner er plassert på eiendommen i dag. Hvem var denne damen og hva fikk henne til å ta det drastiske steget og donere bort hele den ca. 1000 mål store eiendommen? Dette er ett av temaene filmen vil ta opp, i tillegg til små og store hendelser på eiendommen med dels dramatiske samfunnsendringer som bakteppe.

Arve Elvebakk er daglig leder i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage - UiT og har vært involvert i Hagens utforming fra begynnelsen av. Han vil fortelle og vise bilder fra hvordan en åker på en gård ble til en dramatisk fjellandskap for vakre og eksklusive blomster i Botanisk hage.

Sirkka Seljevold jobber som gartner i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage - UiT og har tatt mastergrad i Visuelle kulturstudier på UiT. Siden 2007 har hun laget flere filmfortellinger om nord-norske hverdagsmennesker, om hvordan endringer i ytre forhold, som tvangsevakuering, minoritetspolitikk og økologiske endringer i en fjord, har virket inn på deres liv og hvordan de har taklet livet videre.

Foto av botanisk hage med steinlandskap: Kristian Nyvoll

Tidligere visninger:

  • søndag 30.06.19 Kl. 20:00