Debatt: Tromsø i skuddlinja mellom atomvåpenstormaktene

Debatt: Tromsø i skuddlinja mellom atomvåpenstormaktene

Hvorfor skal lokalbefolkningen i Tromsø bry seg om atomvåpen?

I slutten av november viser Verdensteatret - Cinemateket i Tromsø en filmserie med fokus på atomvåpen. I den anledning arrangeres også panelsamtalen "Tromsø i skuddlinja mellom atomvåpenstormaktene", i samarbeid med Nei Til Atomvåpen og Nei til Atomvåpen Troms.

Nordområdene har i årevis vært en arena for supermaktenes strategiske atomvåpenpolitikk. Det er nå foreslått at atomubåter skal kunne legge til kai i Tromsø. USA og Russland, verdens største atomvåpenstormakter, har de siste årene brukt svimlende summer på å modernisere sine atomvåpen.

Det økende globale engasjementet i nordområdene og ulike aktørers motstridende interesser har satt sitt preg på den sikkerhetspolitiske situasjonen lokalt og internasjonalt.

I en tid der sentrale nedrustningsavtaler faller sammen og eksperter advarer om at faren for bruk at atomvåpen er høyere enn noensinne, er Tromsø i en spesielt sårbar situasjon.

I februar vedtok kommunestyret i Tromsø å tilslutte seg kommuneappellen #ICAN Cities Appeal. Sammen med 17 andre norske kommuner og utallige internasjonale byer, har Tromsø utrykket "dyp bekymring for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over".

Det folkelig engasjementet rundt atomvåpenspørsmålet er viktigere enn noensinne og den lokale aktivismen i Tromsø er større enn på lenge.

KVELDENS PANELDELTAKERE:

Jon Hellesnes, forfatter, filosof og professor ved Universitet i Tromsø, starter kvelden med en kort innledning om temaet før han tar plass i panelet. Han har blant annet skrevet boka NATO-komplekset: om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet (2019).

Tordis Høifødt: rådsmedlem i Leger mot atomvåpen og klinikksjef på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Pål Julius Skogholt: leder for Sosialistisk Venstrepartis kommunestyregruppe i Tromsø. Har stått i spissen for vedtaket om at Tromsø kommune skulle støtte FNs atomvåpenforbud.

Jarle Heitmann: leder for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Tromsø.

Ordstyrer: Akari Izumi Kvamme, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

Gratis inngang.
Arrangementet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.
Illustrasjon:
Nick Alexander

Tidligere visninger:

  • onsdag 27.11.19 Kl. 18:30