Debatt: Solidaritets- byen Tromsø. Hva med vennskaps- forholdet til Gaza?

Debatt: Solidaritets- byen Tromsø. Hva med vennskaps- forholdet til Gaza?

Tromsø som internasjonal by, Solidaritetsbyen Tromsø og «Mandelabyen» -  mange Tromsøværinger er opptatt av internasjonale spørsmål og mener at dette er en viktig del av det å bo i Tromsø. Vi har invitert alle de politiske partiene i Tromsø til debatt for å høre hva de mener: 

-Skal Tromsø kommunen engasjere seg i internasjonalt arbeid? 

-Er det i tilfelle noen spesielle land eller områder som bør prioriteres? 

-Skal kommunen legge til rette for folk-til-folk samarbeid? 

-Hva er de politiske partienes synspunkt på ivaretakelse av vennskapsbyforholdet til Gaza, og hvilken rolle mener de vennskapsbyavtalene har i Tromsøs internasjonale arbeid?

Arr: Vennskap Tromsø –Gaza og Fagforbundet

Arrangementet er gratis

Tidligere visninger:

  • tirsdag 17.03.15 Kl. 19:00