Bærekraftseminar

Bærekraftseminar

UiT - Norges Arktiske Universitet varmer opp til Nattevandring i Tromsø med et seminar om bærekraft på Verdensteatret.

Her får du høre noen av forskerne fra UiT Norges arktiske universitet snakke om ulike framtidsutfordringer knyttet til bærekraft og klimaendringer, med et særlig fokus på bærekraftsmål 13; å stanse klimaendringene.

Disse forskerne kommer:

Martin Rypdal: Hva er et klimavippepunkt? Og hva betyr det for framtidens klima i Arktis?

Gunhild Hoogensen Gjørv: Sikkerhet på spill: Klimaendring, migrasjon og populisme.

Rolf Anker Ims: Hvordan kan vi forvalte nordnorsk natur bærekraftig i klimaendringenes tidsalder?

Michaela Aschan: Effekter av varmere klima på fisk produksjon i Norge med resultater fra det internasjonale forskningsprosjektet ClimeFish.

Øyvind Stokke: Hva er egentlig Thunberg-effekten, altså betydningen av vår tids grønne miljøbevegelse som fortropp for klima- og miljøsaken? Har den noen betydning, og i så fall hvilken? Og hvilken betydning har det for klimaspørsmålet å dreie fokus mot forbruk?

Clara Good: Elektriske kjøretøy og lading med solenergi.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ønsker en oversikt over hvor mange som kommer og har derfor påmelding (gjøres ved å gå inn på billettlenka og melde seg på der). Det blir enkel og bærekraftig servering.

Velkommen!

Tidligere visninger:

  • lørdag 31.08.19 Kl. 14:00