Arctic Frontiers: seminar med Naturvernforbundet

Arctic Frontiers: seminar med Naturvernforbundet

Lokal økologisk kunnskap i Arktis- et verktøy for smart forvaltning?

Lokal økologisk kunnskap som samlebetegnelse på erfaringsbasert, lokal og tradisjonell kunnskap er anerkjent, i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning, som et viktig bidrag for kunnskap om økosystemer og bærekraftige praksiser (Rybråten, S. & Gomez-Baggethun, E. 2016.). Likevel viser ny forskning at det mangler retningslinjer og etablert praksis for inkludering av lokal økologisk kunnskap både innen forvaltning, men også i forskningen (Eyϸórsson & Thuestad 2015).

Naturvernforbundet Troms har derfor invitert forskere og representant for kunnskapsbærere til å belyse hva LEK er og hvilke rammer som gjelder for denne type kunnskap fra ulike perspektiver. En vellykket inkludering av LEK innen forskning og i beslutningsprosesser vil bidra til smartere forvaltning av våre naturressurser og økt beskyttelse av sårbare økosystemer i Arktis.

Vi ønsker velkommen til å utforske et spennende og relevant tema under Arctic Frontiers 2019.

Program:

Margherita Paola Poto - Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved UiT Norges Arktiske universitet.

De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen etter Naturmangfoldloven § 8/ The Framework for traditional and local knowledge in Norwegian Nature Diversity Act § 8.


Jonas Eivind Jensen - Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi.

Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et metodologisk perspektiv?


Paul Jensen - Yrkesfisker og kåret til «Årets kvalitetsfisker 2015»

Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv.


Tove Aagnes Utsi - Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.

Mat fra naturen i barnehagen - funn fra et forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Foredraget presenterer resultater fra prosjektet "Ville matopplevelser i barnehagen" ved UiT, campus Alta og er et samarbeid mellom Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bø (UiT).

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Tidligere visninger:

  • torsdag 24.01.19 Kl. 18:00