FILMGRENSER 2

Etter den store suksessen med Filmgrenser serien høsten 2010 er vi nå i gang igjen. Filmgrenser 2 tilnærmer seg grensebegrepet fra to forskjellige innfallsvinkler. Noen innledere kommer til å fokusere på hvordan konkrete politiske, økonomiske, kulturelle, etniske eller andre grenser fremstilles gjennom filmmediet. Andre kommer til belyse hvordan grensekonseptet kan anvendes som et analytisk redskap for å få frem nye tolkninger av og tilnærminger til film.

Som sist blir hver visning innledet av forskere med en interesse for grensenes estetikk, kultur og politikk. Etter visningene blir det tid til spørsmål, kommentarer, kritikk og debatt. Vi håper på stor deltagelse og gleder oss til interessante tilbakemeldinger og inspirerende nye tanker.

Filmgrenser 2 blir arrangert i regi av Grenseestetikk prosjektet ved Universitetet i Tromsø (Institutt for Kultur og Litteratur). Vi takker Norsk Forskningsråd (KULVER), Fritt Ord og Institutt for Kultur og Litteratur for å finansiere visningene. Ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø får gratis adgang til alle visningene innen Filmgrenser 2 serien. Husk ansatt eller studentbevis. Velkommen!

FILMBORDERS 2

After the success of the first Filmborders series autumn 2010 we now embark on a new endeavor. Filmborders 2 approaches the border concept from two distinct vantage points. Some presenters will direct attention to the ways through which political, economic, cultural, ethnic, and other borders are represented and negotiated in and through film, while other will focus on the border as an analytical tool that enables new interpretations and approaches to film.

As always each screening will be introduced by a researcher interested in the border aesthetics, border politics, and/or border culture. After each screening there will be time for questions, comments, critique, and debate. We hope for a great attendance and look forward to interesting feedback and inspiring new thoughts.

Filmborder 2 is organized by the Border Aesthetics project coordinated at the Dept. for Culture and Literature at Tromsø University. We are grateful to the Norwegian Research Council’s KULVER programme, the Fritt Ord Foundation, and the Dept. for Culture and Literature for funding the series. Employees and students at Tromsø University have free admission to all Filmborders 2 screenings. Remember to bring your employee and student cards. Welcome!

Holger Pötzsch

IKL/UiT

FILMBORDERS 2

Autumn term 2011 (Mondays 1830 at VT)

August 29:

ORLANDO (UK 1992)

Presented by Gerd Bjørhovde, UiT

September 12:

CITIZEN KANE (USA 1941)

Presented by Stephen Wolfe, UiT.

September 26:

THE LIVES OF OTHERS (Germany 2006, English subtitles)

Presented by Roswitha Skare, UiT.

October10:

LONE STAR (USA 1996)

Presented by Lene Johanessen, UiB.

October 24:

THE KITE (Lebanon/France 2003, English subtitles)

Presented by Johan Schimanski, UiT

November 7:

STELLA POLARIS (Norway 1993, English subtitles)

Presented by Holger Pötzsch, UiT

November 21:

BREAKFAST ON PLUTO (Ireland/UK 2005)

Presented by Ruben Moi, UiT

December 5:

ETERNITY AND A DAY (Greece 1998, English subtitles)

Presented by Hanna H. Hansen, UiT