Demensdagene i Tromsø 2014 har valgt – Å leve i nuet- som årets tema. Dette er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. Når noen rammes av demenssykdom blir dette ekstra viktig både for den det gjelder, for pårørende og andre som står rundt. Å leve i nuet er å være bevisst på det en ser og opplever, kommunikasjonen her og nå, og de gode situasjoner i hverdagen.

Arrangementene vil i hovedsak bli holdt på Tromsø Bibliotek og Verdensteatret. Det vil være foredrag og filmer, i tillegg til en informasjonsstand som er betjent av helsepersonell og andre ressurspersoner hver dag fra kl. 12.00 – 17.00

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS OG UTEN PÅMELDING.