Ta med en venn gratis på Stumfilmdager 2023!

I et forsøk på å ta livet og hverdagen tilbake, har TIFF og Verdensteatret i samarbeid med Hålogaland Teater, Nordlysfestivalen og Arktisk Filharmoni, gått sammen om prosjektet «Ta med en venn». Med støtte fra Samfunnsløftet i Sparebank1 Nord-Norge har vi muligheten til å gi deg en billett på kjøpet når du kjøper billett til visninger under Stumfilmdager 2023 hos oss. Dette er nettopp fordi at du skal ta med deg en venn.

SLIK FUNGERER "TA MED EN VENN" PÅ Stumfilmderdager 2023

Under Stumfilmdager 2023 kan du ta med en venn gratis på alle visninger - med unntak av Barnefilmklubbens visning av Safety Last! - når du kjøper en ordinær billett. Da velger du billettkategorien "Ordinær + ta med en venn" når du kjøper billett på våre sider. Her kan du velge én billett, og vil på neste steg få muligheten til å hente én gratisbillett i tillegg. Tilbudet har et begrenset antall plasser per visning.