Tokyo Story fra 1953 er kanskje Ozus aller mest kjente film er et dypt bevegende drama om familiedynamikk, generasjonskløft og ensomhet.

Hvis man ønsker å forstå mer av japansk kultur og hverdagsrytme, er filmene til Yasujirō Ozu nær sagt essensielle. Men årsaken til Ozus innflytelse – ikke minst på andre filmskapere – handler også om at filmene hans på observerende vis avdekker universelle problemstillinger: generasjonsforskjeller, familier som varsomt brytes opp, alderdommen som kommer sigende. Og det drikkes – mye! I tråd med japansk høflighet skal aldri sake-krusene stå tomme.

I oktober har vi spesialkuratert fem av Ozus beste filmer slik at du kan se dem på Verdensteatret; blant annet TOKYO STORY, som til stadighet dukker opp på lister over tidenes beste filmer. Dōitashimashite - vel bekomme!

Ozu-serien er støttet av The Japan Foundation.