TIFF Junior er en videreføring av Verdens Beste - Tromsø barnefilmfestival, som ble etablert i 2013. Festivalen arrangeres av Tromsø internasjonale filmfestival, sammen med Aurora Kino.

Festivalen hadde et besøk på 5700 det første året. TIFF Junior formidler internasjonal kvalitetsfilm for barn mellom 2 og 13 år, og har barn med i både planlegging og avvikling av festivalen.

TIFF Junior 2019 arrangeres 4.-8. september.

TIFF Junior skal presentere internasjonal kvalitetsfilm for barn, både live action og animasjon, både langfilm og kortfilm. Programmet består av 25 filmer og kortfilmprogrammer.

MÅLGRUPPE Hovedmålgruppa for festivalen er barn i grunnskolealder (6-13 år), men det blir også visninger for de aller minste.

AKTIVITETER I tillegg til å se film på festivalen, får barna møte filmskapere, delta i filmrelaterte aktiviteter og kurs.