UiT 50 år: Livet er så mange steder

UiT 50 år: Livet er så mange steder

UiT samarbeider med universiteter i Afrika om å lage film og utvikle kunnskap om samfunnsforhold.  Kveldens filmvisning og presentasjoner handler om hvordan få til samarbeid mellom Nord og Sør, og filmens potensial i krysskulturell kommunikasjon.

Fagmiljøet ved Visuelle kulturstudier ved UiT har siden 1990-tallet samarbeidet med universiteter i Kamerun og Mali. Ambisjonen har vært å bidra til å bygge opp universitetsmiljøer i visuell antropologi som kan utvikle og formidle kunnskap om de endrede livsvilkårene i denne regionen. I 2017 ble VISCAM startet, et prosjekt som involverer to universiteter i Kamerun og ett i Mali. De tre VISCAM PhD stipendiater som har hånd om kveldens arrangement har gjort bruk av dokumentarfilm som arbeidsmetode og formidlingsverktøy. De vil vise film og gi eksempler på hvordan film kan brukes i dialogbasert kunnskapsutvikling, både med de det forskes på og med andre.

Introduksjon av VKS/UiTs samarbeid med universiteter i Kamerun og Mali. Av Førsteamanuensis Bjørn Arntsen, VKS/VISCAM

Produksjonen av- og samarbeidet om Djeneba. Av PhD student, Bata Diallo, VISCAM. 

Filmvisning:  Djeneba - a Minyanka woman of southern Mali. 59 min., 2011.  Djeneba, mor til ni barn, bor i Kadialoko i det sørlige Mali.  Siden hennes mann forlot familien for noen år siden er det Djeneba og ungene hennes som tar hånd om hirseåkeren. Den eldste, Madou, har nå brakt sin nye kone, Lidy, inn i familien. Djeneba har ansvaret for husholdet og filmen utforsker hverdagslivet i dette jordbrukssamfunnet sett fra hennes perspektiv som kvinne.

Film og utvikling av antropologisk forståelse. Av PhD student Hamidou Moussa, VISCAM. 

Kvegnomadene i Nord-Kamerun opplever til tider tørke. Når muligheten til å oppsøke gode beiteforhold ved å følge de tradisjonelle migrasjonsrutene begrenses av kriger i nabolandene blir dette et alvorlig problem. Hamidou vil vise utdrag fra filmen Djam Wala - water and life in Kalfou og ta for seg relevansen av filmen for hans forskning og hans arbeid for en NGO som jobber for å bedre kvegnomadenes leveforhold.

Visuell Antropologi ved Universitetet i Maroua. Av PhD student Amandine Tezore, VISCAM.

Ved Universitetet i Maroua, lengst nord i Kamerun, har initiativer blitt tatt for å etablere visuell antropologi som fag. Gjennom å rekruttere tidligere uteksaminerte studenter fra Visuelle kulturstudier utvikles det nå en Maroua-versjon av visuell antropologi faget. Film lages og brukes som del av lærerutdanninga, og bachelor og master programmer i visuell antropologi er etablert. Amandine vil fortelle mer om dette og vise klipp fra filmer lagd i Maroua.

Gratis inngang.

Tidligere visninger:

  • onsdag 21.03.18 Kl. 18:30