Folkemøte om vervet

Folkemøte om vervet

Vervet AS inviterer til folkemøte for i forbindelse med oppstart av omregulering for Skipsverftstomta

I forbindelse med at Vervet AS fikk nye eiere i 2016 ble det gjennomført et parallelloppdrag med sikte på å oppdatere og forbedre planen for området. LPO arkitekter vant dette parallelloppdraget med et prosjekt som i all hovedsak viderefører gjeldende reguleringsplan, men som utfordrer den på noen punkter. Vervet AS ønsker derfor å foreta noen justeringer i gjeldende reguleringsplan, som de mener vil forbedre det samlede prosjektet.

Planområdets avgrensning opprettholdes og den samlede utnyttelsen endres i liten grad. Oppsummert dreier endringene seg hovedsakelig om følgende forhold:

  • Økt bevaring
  • Redusert parkeringsareal
  • Justerte byggehøyder
  • Justerte byggelinjer
  • Balkonger
  • Økt fokus på byliv og offentlighet

På møtet vil arkitektene presentere de viktigste endringene fra forrige plan, samt foreløpige skisser til prosjektet. Kvelden vil også by på lett servering av mat og drikke.

Arrangementet er gratis.

Tidligere visninger:

  • tirsdag 12.12.17 Kl. 17:30